Členové

T. ANTONIVS CVRRO


Legionarivs Optio Hīc Rhodos, hīc saltā!(Zde Rhodos, zde skákej! Smysl: Nevykládej, co jsi kdysi kdesi dokázal, ale předveď to tady a teď, máme-li ti věřit).

Touto frází by se dalo charakterizovat chování Antonia. Nikdy nepřestává bojovat, nehrabí se tím, co dokázal dříve a až za hrob by následoval orla. Dovedl by proklít i svého druha, který by dezertoval. Jeho největší síla spočívá v odhodlání. Co se týká mentality, nebrání se, byť jen náznakovým tradicím s kořeny starověkého Řecka a miluje víno víc, než by voják měl.


I. Petronivs Mercator


Legionarivs Vexillarius „Cum in dubium, sequi aquila!“ (Při pochybnostech nasleduj orla!). Petronivs má již odsloužené své roky v první linii a nyní se snaží v klidu dojít na konec své služby s vidinou malého statku v nějaké provincii. Na důchod si vydělává také díky známostem, dovozem luxusního skleněného zboží do provincií. Snad mu plány nenaruší jeho pozice nosiče standarty VIII kohorty, která by byla pro jakéhokoli nepřítele lákavou trofejí.

BRVCVS MINIMVS NIGER


Legionarivs Decanvs Contvbernivm I

Carpe diem!(Užij dne).

Základní rysy tohoto sympatického legionáře spočívají v umění improvizace a přizpůsobení se několika stylům boje. Má mnoho zkušeností a dovede jich názorně využít. Vždy stál u zrodu praktických nápadů, které naše jednotka v praxi využívá. Je výborným vojákem, který neopouští řady a má také veliké ambice v řemeslech antického světa. Dokonce se v něm skrývá kus herectví a na válečných taženích dokáže skleslým druhům pozvednout náladu.


Cn. Flavivs Severvs


Legionarivs Contvbernivm I Dulcia non novit, qui non gustavit amara.“ (Nepozná sladké, kdo neokusil hořké). Jako auxiliární potomek ze severního Porýní se při řádění zdejších verbířů stal členem posádky střežící limit. Slušné římské jméno mu připadlo už z dob, kdy jeho germánský předek zavázal svůj kmen do ochranného područí Říma. Pro svůj pozdější zájem a vřelé vztahy k velitelům byl převelen pod znak orla X.Legie GPF. V boji mu jde především o slávu, a tak neváhá postavit se, právě do první, nejméně oblíbené bitevní linie. Ikdyž nesouhlasí s politickými kroky Říma, za své bratry ve zbrani by položil svůj život.

S. TIBERIVS RVFIVS


Legionarivs Contvbernivm I „Aut vincere aut mori.“ (Buď zvítězit nebo zemřít). Septimvs má zkušenosti z městské kohorty, díky čemuž zná bojovou taktiku ale změna pro něj byla život na pochodu v legionářském táboře. Během bojů a težkostí se vše naučil zvládat jako každý jiný voják. Možná občas při večeru s vínem zavzpomíná na večery ve vyhřátých kasárnách namísto chladného stanu, ale jinak jde o vzorného vojáka.

Pa. Horativs Torqvatvs


Legionarivs Contvbernivm I „Faber est suae quisgue fortunae“ (Každý je tvůrcem svého osudu). Pavllvs byl nově přidělen k VIII kohortě X Legie po své službě na hranici Pannonie. Díky své vypracované postavě a mládí se těší obdivu mnoha žen a ve Vicv díky tomu vždy dostane trochu vína zdarma. Nezanedbává ani své bojové povinnosti, během kterých se také zvládá učit číst a psát.

Pe. Cossvtivs Cvrator


Legionarivs Contvbernivm I „Quo semel est imbuta recens servabit odorem testa diu“ (Džbánek čím načichne nový,  toho vůni si podrží dlouho). Petrvs Cossvtivs Cvrator byl rovněž nově přidělen k VIII kohortě X Legie po službě na hranici Pannonie. Petrvs má základní lékařské znalosti což je může hodit nejen jemu ale také jeho spolubojovníkům.

L. Pvlo Pietas


Legionarivs Contvbernivm I Lapideus  byl nově přidělen k VIII kohortě X Legie po své službě na hranici Pannonie společně s Pavllem a Petrem. Jde o prostého vojáka z vesnických poměrů, který se rozhodl změnit svůj život vstupem k legiím.

Monticola


Legionarivs Contvbernivm I Syn pastevce, který jako mnoho dalších v životě u legií hledá lepší budoucnost.

M. OCTAVIANVS PIVS


Legionarivs Decanvs Contvbernivm II „Semper in proelio is maximum est periculum, qui maxime timent: audacia pro muro habetur.“ (V bitvě hrozí největší nebezpečí těm, kteří se nejvíce bojí: odvaha je jako hradba). Marcus je legionář, bez kterého by contubernium nebylo „úplné“. V našem bratrstvu si dokázal vydobýt svou pověst nejen v tuhých bojích, ale i v době klidu na bratrských seancích. Jeho houževnatost a vůle plnit rozkazy je obdivuhodná. Je od přírody teplokrevný a tudíž nesnáží chladné oblasti, do kterých legie vyráží. Barbarské hordy už několikrát zkřížily síly s Marcusem, a na bojišti je dobře známý.

C. CATO CAPILLATVS


Legionarivs Contvbernivm II „Memento mori.“ (Pamatuj na smrt). Cato již není u kohorty žádným nováčkem. Pochází z limitu a nezapře své barbarské kořeny, kdy si přes nevoli velení ponechává dlouhé vlasy což je tolerováno jen díky jeho příkladné službě. Cato zvládá lépe než ostatní vojáci hudební nástroje a tak je často využíván k signálům ranního budíčku, za což mu ne všichni vojáci jsou vděční.

A. Cornelivs Decimvs


Legionarivs Contvbernivm II „Vivera militare est“. (Žít, znamená bojovat). Avlvs byl ke kohortě převelen z pohraniční pevnosti na limitu Germnie společně s Lvciem Valerie Corvem, kde společně sloužili jako průzkumná jednotka. Avlvs umí dobře číst i psát a proto mu byly svěřovány také organizační úkoly. Vzhledem k jeho nadání pro organizaci a spolehlivost může bez obav dostávat i složitější úkolu jako například průzkumné mise.

Spvrivs


Legionarivs Contvbernivm II Spvrivs je novým rekrutem. Už teď ovšem dokazuje jaká krev mu koluje v žilách. V boji je zarputilí a nevzdává se. Služba pod orlem legie je jeho pravý smysl života.

T. Calidivs Barbatvs


Legionarivs Contvbernivm II T. |Calidivs Barbatvs se k legiím přidal teprve nedávno. Snaží se rychle přivyknout na život v armádě a naučit se všemu potřebnému, jelikož sám dobře ví, že v boji na to již nebude čas.

L. Evangelvs Timevs


Legionarivs Contvbernivm II Lvcivs je jeden z mála vojáků kteří k legii přišli z pomocných jednotek. Tam sloužil dokud jeho otec, který rovněž sloužil u pomocných sborů nezískal občanství a Lvciovi se tak otevřela cesta k legiím za dvojnásobný plat.

Te. Sextilivs Longvs


Legionarivs Contvbernivm II Mladý voják a lovec žen. Sukně se před ním neschová ale i své povinnosti plní řádně. Ovšem pokud jde o víno a ženy, tomu stále dává přednost před kopáním latrín.

Ti. Germanicvs Letifer


Legionarivs Decanvs Contvbernivm III „Haec habui, quae dixi.“ (Co jsem chtěl říct, jsem řekl). Tibériovi předci pochází až z barbarské Germánie a ačkoli je již stoprocentním Římanem zůstal v něm bojový zápal a neohroženost jeho prapředků. Boj má rád a stejně dobře jako s mečem zachází i s ohněm. Pokud je třeba zničit nepřátelské postavení Tiberivs má se svým družstvem vždy po ruce dostatek hořlavého oleje.

Q. Didivs Geminvs


Legionarivs Contvbernivm III „Concordia civivm mvrvs vrbivm“ ( Svornost občanů je hradbou měst). Qvintvs byl nově přidělěn k VIII kohortě X Legie po své službě ve XIIII legii, kde si dobře vedl jelikož jena vojáka dost inteligentní a sečtělý. Což vedlo i k jeho převelení k VIII Kohortě. Qvintvs založil v doprovodném táboře rodinu, která jej všude následuje. I to je důvod proč se snaží být v každém ohledu vzorným vojákem.

Gn. Magivs Ovivs


Legionarivs Contvbernivm III Gnaevs byl v civilním povolání kovář což jde znát na jeho postavě a i v legii se kovářství stále věnuje. Díky tomu se nebojí práce a je tak pravou „Mariovou mulou“. Díky síle z kovárny má síly na rozdávání a s ostatními vojáky si to po večerech rád dokazuje u vína při páce, kde jej nikdo neporazí. Nejeden voják na něj vsadil poslední mince a vyhrál!

L. Valerivs Corvvs


Legionarivs Contvbernivm III „Acta, non verba.“ (Činy, ne slova). Lvcivs pochází ze Španělska, kde žije jeho rodina jež po generace slouží v Římské armádě. Po dosažení dospělosti se Lvcivs rozhodl poznat svět a po několika letech cestování po Říši a spaní v přípokech i hostincích se přidal k armádě aby skončil v chladné pohraniční pevnosti střežící hranice Germánie, odkud byl společně s dalšími muži převelen k doplnění stavu VIII Kohorty. Na zdejší chladné počasí si rychle zvykl a není nic co by Lvcia zastavilo, čímž si zasloužil uznání všech druhů.

D. Coloevs Vrsvs


Legionarivs Contvbernivm III V civilním životě truhlář s hromotluckou postavou ale dobrým srdcem, díky čemuž ho po volbě služby v legiích následovala i jeho žena.

M. Avrealianvs Macro


Legionarivs Contvbernivm III In bello, ut possimus vivere in pace“ (Válčíme, abychom mohli žít v míru). Martinvs. Narozen v Ravenně jako syn vojáka a později prefekta XIV. legie, se ještě malý Macro vydal z Ravenny společně se svými rodiči do Británie, kde fungovali jako noví kolonisté. Otec Macra se postupně vypracoval na post prefekta a účastnil se tažení vedeného Agricolou na sever Británie. Díky poměrně vysoké pozici svého otce dostal slušné vzdělání, kdy umí dobře číst i psát. Když dospěl do toho správného věku, též se přidal k císařským legiím, kdy krátký čas sloužil v Británii a posléze byl převelen na dunajskou hranici k VIII kohortě X. legie.

Q. Marivs Fvrivs


Legionarivs Contvbernivm III Fvria ve formaci díky jeho výšce a silné postavě nepřehlédnete. Jeho posila v řadách VIII kohorty bude jistě znát.

P. CARAVELVS ALTVS


Avxilia Decanvs Cohors I Germanorvm Sic vic pacum para bellum!(Chceš li mír, připrav se na válku). Tento muž je latinizovaný germán z kmene Burgundů. Do Říma byl přivlečen jako pouhý otrok, ale svojí obětavovstí na bitevním poli, bez ohledu na svůj život, byť neozbrojen, zdokumentoval každý krok desáté legie při jejím tažení do Markomanie, a vysloužil si tak občanství. Od té doby provází udatné legionáře na jejich strastiplné cestě po barbarských končinách. S léty se šešlo i v hlavě Petronia to, že nadále nedokázal snášet rozpínavost ostatních barbarských hord a tak se rozhodl pozvednout zbraň, jak už bývá zvykem, u takových, válkou nasáklých chlapů a bojovat po boku legionářu v řadách pomocných jendotek.

P. Arrivs Coronvs


Avxilia Nvmervs Pvblivs. Na vojáka pomocných sborů dobře rostlý a vypracovaný za což může obdiv k jeho předku jež se probojoval z arény kolosea až ke slávě známého gladiátora.

M. Betvlivs Adrastvs


Avxilia Nvmervs Mariovi předci pochází z Řecka, avšak od narození je díky přičinění jeho otce Římským občanem. Kdyby někdo čekal že z Maria bude knihomol nebo mudrc, tak se splete. Místo knih Maria zajímá boj, kde se v něm probouzí jeho Řecká krev. Marivs prošel základním legionářským výcvikem ale nakonec se mu více zalíbila volnější služba v řadách pomocných jendotek, kde nyní slouží jako málo lidí s výsadou Římského občanství.

Qv. Ecimivs Aqvilis


Avxilia Nvmervs Qvartvs je velký a urostlý, ale to je asi vše co se o něm ví. K pomocným jednotkám byl naverbován po dobu než se zjistí jeho původ aby se pak mohl stát třeba i legionářem.

P. Optimivs Vincetivs


Avxilia Nvmervs „Victor nvmqvam cedit“ (Vítěz se nevzdává). Pvblivs byl naverbován v Galii k pomocným sborům a nyní jej čeká snad dlouhá kariéra vojáka Impéria, kterou započne u oštěpařů.

Skadi E. Silfrsporðr


Avxilia Sagittarivs Nikdoneví odkud přesně Skadi je. Ví se pouze že je ze severu díky čemuž jí chladné počasí během plnění úkolů jako lukostřelce pomocné kohorty nijak nevadí.

Q. Tripvdio Pertinax


Avxilia Sagittarivs „Sic erat in fatis“ (Tak určil osud). Qvintvs je díky svému řemeslnému nadání velkým přínosem pro své spolubojovníky. Jeho zručnost v řemesle zbrojířském, stejně tak jako odvaha na poli válečném je již známá. Spolubojovníkům kterým stál po boku v bitvě s pečlivostí dbá o zbroj stejně jako o tu svoji. Navíc díky velikosti jeho postavy budí v nepřátelích respekt ač je po zranění z bitvy přidělen k pomocné kohortě jako střelec.

Lvcretia Coloea


Civicvs Doprovod tábora a žena Drusa.

Licinia Didia


Civicvs Žena Q. Didia Gemina, která svého muže doprovází všude kde se hne tábor jeho legie společně s jeho třemi dcerami Clavdií, Maecinií a Biltis.

Tvllia


Civicvs Žena legionáře L. Valeria Corvva a jejich malá dcera Avrelia.

Marcia Tripvdia


Civicvs Žena Q. T. Pertinaxe.